Arc guide & info

Guide til lysbuer

Ved arbejde på elektriske installationer under spænding er der en risiko for lysbuer. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvordan omfanget af personskader kan minimeres ved hjælp af lysbuetestet arbejdstøj, samt hvilke forholdsregler du bør følge for at undgå lysbuer.

Hvad er en lysbue

En lysbue er en vedvarende elektrisk udladning eller elektrisk eksplosion. Den viser sig i form af en kraftigt lysende plasmakanal og kan beskrives som en vedvarende gnist eller sammenlignes med lyn (naturens lysbue). Det kan føre til alvorlige personskader, hvis man bliver ramt, hvilket gør det særligt vigtigt at følge gældende sikkerhedsforanstaltninger, når man arbejder på strømførende udstyr. Det gælder for eksempel ved arbejde på eltavler, elanlæg og andre installationer med risiko for særligt kortslutninger, som kan medføre lysbuer.Du har måske også hørt begrebet ”arc flash” i forbindelse med lysbuetestet tøj. Det er blot den engelske betegnelse for lysbue, som til tider også ses anvendt på dansk.

Hvad forårsager lysbuer?

 

Mange lysbueeksplosioner skyldes menneskefejl, fejl i udstyret på grund af dårlig kvalitet og design, dårlig installation eller manglende vedligeholdelse og rengøring. Uheld opstår også ved at værktøj falder ud af hånden ned i eltavlen og forårsager en kortslutning.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom, da konsekvenserne kan være fatale.

Typer af skader

 

Den ulykkesramte kan pådrage sig meget slemme skader ved en lysbueeksplosion, heriblandt:

Høreskader – lyden af eksplosionen er så høj, at man kan få sprængt sine trommehinder. Lyden kan endda være højere end lyden af en jetmotor.

Øjenskader – det kraftige lys, der opstår som følge af eksplosionen kan forårsage flash burn, som blandt andet også ses ved  svejsning.

Små stykker af eksploderet materiale kan også risikere at komme i øjnene og forårsage alvorlig skade.

Smeltet metal – den høje varmestråling kan smelte metal fra udstyret og risikere at ramme personen.

Forbrænding – den høje varme kan give op til 3. gradsforbrændinger.

Hjertestop – strømstødet belaster hjertet, så der kan opstå hjertestop eller rytmeforstyrrelser.

Kalorier/cm2I forbindelse med lysbuebeskyttende tøj taler man om kalorier pr. kvadratcentimer (kal/cm2). Det vil sige, at 1 kalorie er den mængde energi, der skal til for at opvarme et gram vand en grad celsius. Det kan sammenlignes med at holde en finger ca. 2 cm over en tændstikflamme i et sekund. Det er ca. det samme som 1 kal/cm2. Der skal ikke mere end 1,2 kal/cm2, før der er tale om en andengradsforbrænding. Hvis du derimod trækker fingeren hurtigt tilbage eller holder fingeren 10 cm. over flammen, vil varmepåvirkningen naturligvis være lavere. Det viser samtidig, at tid og afstand er vigtige parametre at have in mente på arbejdspladser med risiko for lysbuer.

Lyngsøe Rainwear

...temperaturen i en lysbue er ekstremt høj. Den elektriske energi, der produceres kan nå op til 19.000 °C, hvilket er varmere end solens overflade!

ATPV – beskyttelsesgrad mod lysbuer

En ATPV-værdi (Arc Thermal Performance Value) er en betegnelse for, hvor mange kalorier/cm2 arbejdstøjet kan modstå, f.eks. ATPV = 8 kal/cm2.

Al lysbuetestet arbejdstøj skal på ydersiden være mærket med, hvor mange kal/cm2 det kan modstå, f.eks. ATPV = 8 kal/cm2. Det øger sikkerheden for, at du altid vælger det korrekte arbejdstøj fra klædeskabet og du og afdelingslederen kan hurtigt bekræftes i, at tøjet er egnet til den bestemte opgave.

Inden for standarden IEC 61482-2 kan der anvendes to slags testmetoder til at afgøre tøjets ATPV-værdi – åben lysbue (EN 61482-1-1 ) og bokstest (EN 61482-1-2).

Brug lysbuetestet og flammehæmmende arbejdstøj

 

Når en medarbejder bliver ramt af smeltet metal, flammer, stråling eller andet som følge af en lysbue, er det vigtigt, at arbejdstøjet er tilstrækkeligt isolerende, så en del af den intense varme holdes ude, og de værste forbrændinger undgås. Tøjet skal være lysbuetestet, da almindelig tøj kan ende med at gøre mere skade end gavn, hvis det for eksempel smelter på kroppen. Også undertøjet kan være afgørende for, om der går ild i dine bukser, og hvor slem en forbrænding du risikerer. Med flammehæmmende undertøj (typisk EN 11612 ) føres fugt væk fra kroppen, så du forbliver tør.

Udover det lysbuebeskyttende og flammehæmmende tøj er det også nødvendigt med sikkerhedsudstyr som sikkerhedsbriller, hjelm, handsker m.m. (se tabellen længere nede).

PPE-kategori – hvilket beskyttelsestøj skal du have på? ​​​​​​​Hvilke beklædningsdele og hvor meget du skal have på, afhænger af PPE-kategorien, som fastsættes efter en grundig risikovurdering. Der opereres med 4 PPE-kategorier, som vist i tabellen nedenfor. Generelt gælder det, at• jo højere PPE-kategori, jo højere beskyttelsesniveau kræves der. • al tøjet skal have samme minimums ATPV-værdi. • ATPV-værdien for den enkelte beklædningsdel skal være det samme som eller højere end den potentielle fare.

Forholdsregler – Undgå ulykken

 

Lysbuebeskyttende tøj kan være forskellen på liv og død, men vær opmærksom på, at PPE-beklædning er den sidste forholdsregel, der skal tages, for selvom du har den rette beklædning på, kan en lysbueeksplosion stadig forårsage alvorlige forbrændinger og andre kvæstelser. Vær derfor opmærksom på følgende:

•    Vær sikker på, at der er foretaget en grundig risikovurdering, som identificerer de forskellige typer af farer (højspænding, statisk elektricitet, lysbuer, flammekontakt og smeltede metaller) såvel som hvor stor en mængde energi,   der kan udledes af udstyret.

•    Arbejd for så vidt muligt kun på spændingsløst udstyr for at undgå en lysbueeksplosion. Er det ikke muligt at afbryde strømmen, bør du være ekstra opmærksom på at følge forholdsreglerne.

•    Sørg for, at al udstyr er vedligeholdt og rent.

Vedligeholdelse – hvordan vasker man lysbuesikkert tøj?

 

Du kan vaske dit lysbuegodkendte tøj hjemme i vaskemaskinen, så længe det foregår på et mildt program ved brug af skånsomt vaskemiddel. Ved hård vask kan du risikere, at tøjet hurtigere mister sine egenskaber og derved mister beskyttelsesevnen.

GODKENDELSER

EN 61482-1-1 eller EN 61482-1-2?

Den nødvendige ATPV-værdi for jeres medarbejderes PPE-beklædning bliver bestemt af en risikovurdering af deres arbejdsområder og den tilsvarende PPE-kategori. Derfor er det vigtigt at involvere en ekspert på dette område.

ATPV-VÆRDI (ARC THERMAL PERFORMANCE VALUE). Resultatet opdeles i fire PPE-kategorier (tidligere kaldet HRC – Hazard Risk Category).

PPE 1 > = 4 kalorier/cm2
PPE 2 > = 8 kalorier/cm2
PPE 3 > = 25 kalorier/cm2
PPE 4 > = 40 kalorier/cm2

TESTMETODER
I Europa bliver alt PPE-beklædning til brug i arbejdsområder, hvor der kan forekomme lysbuer, certificeret i henhold til EN 61482-2. Denne standard dækker over følgende to testmetoder:

1. EN 6482-1-1 (ÅBEN LYSBUE)
I metode A bliver et stof eller stoflag testet for dets ATPV-værdi (Arc Thermal Protection Value). Derefter bliver en beklædningsgenstand af samme type stof udsat for en lysbueeksplosion, der svarer til den anslåede ATPV-værdi. Når hele beklædningsgenstanden er blevet undersøgt, vil den herefter blive klassificeret med en PPE-kategori målt i kalorier per kvadratcentimeter (kal/cm2).

Beklædningsgenstande, som er blevet testet med denne metode, bliver klassificeret EN 61482 og EN 61482-1-1 med en ATPV-værdi.

2. EN 61482-1-2 (BOKSTEST)
Bokstesten er opdelt i Klasse 1 og Klasse 2. Testen udføres på en stofprøve eller et stoflag inden i en gipsboks. I en Klasse 1 test bliver stoffet udsat for en elektrisk spænding på 4000 A fra 30 cm afstand i 500 millisekunder. I en Klasse 2 test bliver stoffet udsat for 7000 A.

Stoffet bliver derefter inspiceret per øjemål og bedømt som enten ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. Stoffer, som består testen ved 4000 A, bliver certificeret som EN 61482 med en EN 61482-1-2 Klasse 1 værdi. Hvis et stof består testen ved 7000 A, bliver det certificeret som EN 61482 med en EN 61482-1-2 Klasse 2 værdi. Beklædningsgenstande bliver ikke testet vha. denne metode, og der bliver heller ikke angivet PPE-værdier i kal/cm2.

FORSKELLE MELLEM TESTMETODERNE
Åben lysbue-testen udsætter først en del af stoffet og derefter en hel beklædningsgenstand for en lysbueeksplosion. Dermed får man en målbar værdi, som kan sammenlignes med den påkrævede PPE-kategori i arbejdsområdet. Med bokstesten evaluerer man et stof (ikke en beklædningsgenstand) ved at udsætte det for en elektrisk spænding fra en fastlagt afstand, hvorefter man visuelt bedømmer, om det har bestået testen

OVERVEJELSER
Man bør grundigt overveje, hvilken test der bedst efterligner det arbejdsmiljø, som PPE-beklædningen skal bruges i. Dermed kan man bedre vælge sin beskyttelsesbeklædning med den nødvendige PPE-kategori.

Undervurder aldrig, hvor vigtigt det er at have inderbeklædning på, som yder beskyttelse ift. nuværende FR standarder såsom EN 11612:2008 A1, B1, C1.

Selv med den korrekte PPE-beklædning mod lysbueeksplosioner er der stadig en 50 % chance for at påføre sig en 2.- eller 3. grads forbrænding. Hvis man skulle have almindeligt hverdagsundertøj på lavet af bomuld, nylon, silke, uld osv., risikerer man, at disse brænder og muligvis smelter på huden. Dette kan allerede ske ved temperaturer langt under dem, som man bliver udsat for ved en lysbueeksplosion.  

Derfor er det vigtigt at lade sig rådgive af en ekspert på dette område. Her står Lyngsøe Rainwear klar med faglig rådgivning om køb af de rette produkter.

Comments are closed.