EN 1149-5

EN 1149-5:2008

Certificeret og godkendt tøj, der beskytter mod elektrostatisk afladning. Velegnet til arbejde med eksplosionsfare.

Stofferne testes i henhold til EN 1149-1 eller EN 1149-3. Tøjet er certificeret i henhold til EN 1149-5.

Denne standard kræver yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren mod at forårsage gnister og omfatter derfor specifikke krav:

• Tøjet skal permanent dække alt materiale, der ikke yder elektrostatisk beskyttelse.
• Tynde tilføjelser, f.eks. mærkater og reflekser, skal være permanent syet på. Det må ikke have løsthængende dele.
• Elektriske ledende elementer (lynlåse, knapper osv.) er tilladte, hvis de er helt dækket af det elektrostatisk beskyttende materiale.

Ved brug dette tøj skal du være jordet korrekt og anvende passende fodtøj, dvs.antistatisk fodtøj godkendt i henhold til EN ISO 20344 eller EN 20345.

ATEX-MILJØ

Mennesker, der arbejder i et ATEX-miljø, anvender ofte brandhæmmende tøj.I dette miljø er det vigtigt, at tøjet ikke lades med statisk elektricitet, som kan forårsage gnister. Vi tilsætter antistatiske fibre til tøjet for at gøre det antistatisk. For at sikre, at designet er rigtigt og egnet til brug i et ATEX-miljø, er tøjet certificeret i henhold til EN 1149-5

Comments are closed.