Myyntiehdot

This post is also available in: da en de sv nl

 

Yleiset myynti- ja toimitusehdot yritysasiakkaillemme

1. Sovellus

 

 • Sovellus. Yleiset myyntiehdot (“Ehdot”) koskevat kaikkia Lyngsøe Rainwear-yrityksen sopimuksia, Y-tunnus 26097622 (“Yritys”), myy ja toimittaa tuotteita, asusteita ja lisäpalveluja yritysasiakkaille.

 

 1. Sopimusperuste

 

 • Sopimusperuste. Sopimus, yrityksen tarjoukset ja tilausvahvistus yhdessä muodostavat tuotteiden, asusteiden ja lisäpalvelusten sopimusperustan (“Sopimus”) myynti ja toimitusprosessissa. Asiakkaan tilaukseen kirjoitetut tai muutoin yritykselle ilmoitetut ostoehdot eivät ole osa sopimusperusteista.

 

 • Muutokset ja lisäykset. Sopimukseen lisätyt muutokset tai muut lisäykset ovat voimassa ainoastaan jos molemmat osapuolet ovat sopineet näistä kirjallisesti.

 

3. Tuotteet, asusteet ja lisäpalvelut

 

 • Tuotteet ja asusteet. Kaikki tuotteet ja asusteet, jota Yritys myy ja toimittaa asiakkaillensa, ovat käyttämättömiä ja noudattavat toimituksen yhteydessä Tanskan lainsäädäntöä.
 • Lisäpalvelut. Lisäpalvelut, joita Yritys myy ja toimittaa tuotteiden tai asusteiden myynnin ja toimituksen yhteydessä, ovat ammattimaisesti suoritettu ja noudattavat Tanskan lainsäädäntöä.

 

 • Vastuu. Tuotteet, asusteet ja lisäpalvelut, joita Yritys myy ja toimittaa asiakkaillensa, ovat tarkoitettu tuote-esitteeseen kuvattuun käytäntöön, tuotteita on käytettävä turvallisuusmääräysten mukaisesti. Jos sopimusehdot jostain syystä ovat ristiriitaiset, Yritys ei missään tapauksessa ole vastuullinen vahingosta, jota voi viitata muun kohteen tai käyttöön Tanskan ulkopuolella.

 

4. Hinta ja maksu

 

 • Hinta. Tuotteiden, asusteiden ja lisäpalvelusten hinnat ovat ajankohtaisen hinnaston mukaisia, sinä päivämääränä jolloin Yritys vahvistaa asiakkaan tilauksen, elleivät molemmat osapuolet kirjallisesti ole sopineet toisin. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa.

 

 • Maksu. Asiakkaan kuluu suorittaa laskutusmaksunsa tuotteista, asusteista tai lisäpalveluista osapuolten kirjallisen sopimuksen mukaan.

 

 1. Myöhästynyt maksu

 

 • Korko. Jos asiakas ei suorita laskutusmaksuaan ajoissa, syystä mistä Yritys ei ole vastuussa, Yrityksellä on oikeus vaatia korkoa erääntyneestä summasta.

 

 • Mitätöiminen. Jos asiakas ei suorita laskutusmaksua tuotteista, asusteista tai lisäpalveluista 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut kirjallisen muistutuksen erääntyneestä summasta, Yrityksellä on koron lisäksi oikeus I) peruuttaa tuotteiden, asusteiden ja / tai lisäpalvelusten myynti, johon viivästyskorko liittyy, II) peruuttaa asiakkaalle vielä toimimattomia tuotteita, asusteita ja / tai lisäpalveluksia, tai vaatia näistä etukäteismaksun III) toteuttaa muita toimenpiteitä.

 

6. Tarjoukset, tilaukset ja tilausvahvistukset

 

 • Tarjoukset. Yrityksen tarjoukset ovat voimassa 10 päivää julkaisemisen jälkeen, jollei tarjouksessa mainita toisin. Yrityksen tarjoushyväksyntä tarjouskauden jälkeen ei ole Yrityksen puolesta sitova, ellei Yritys ilmoita asiakkaalle muuta.

 

 • Tilaukset. Tuotteista, asusteista ja lisäpalveluista asiakkaan on lähetettävä kirjallisen tilauksen Yritykselle. Tilauksen on sisällettävä seuraavat tiedot jokaisesta tilatusta tuotteesta, asusteesta tai lisäpalvelusta: (I) Tilausnumero, (II) Tuotenumero, (III) Tuoteselitys, (IV) Määrä, (V) Hinta, (VI) Maksuehdot, (VII) Toimituspäivä, (VIII) Toimitusosoite ja (IX) Toimitusehdot.

 

 • Tilausvahvistukset. Yrityksen tavoite on lähettää asiakkaalle tilausvahvistuksen tai tilaushylkäyksen kahden arkipäivän sisällä, tilauksen vastaanottamisesta. Tilausvahvistus tai hylkäys on oltava kirjallinen ollakseen Yrityksen sitova.

 • Tilauksen muutos. Asiakas ei voi tehdä muutoksia jälkikäteen jo Yritykselle vastaanotetulle tilaukselle jollei Yritys kirjallisesti ole hyväksynyt muutosta.

 • Ehdot jos tiedot eroavat toisistaan. Jos Yrityksen tilausvahvistus ei ole asiakkaan tilauksen tai sopimuksen mukainen ja asiakas ei hyväksy tilausvahvistuksen ehtoja, siitä on ilmoitettava kirjallisesti Yritykselle viimeistään yhden arkipäivän kuluessa tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa asiakkaan tilausvahvistus on sitova.

7. Toimitus

 • Toimitusehdot. Kaikki myydyt tuotteet toimitetaan varastosta, elleivät molemmat osapuolet ole kirjallisesti sopineet toisin..

 

 • Toimitusaika. Yrityksen kuuluu toimittaa tuotteet, asusteet ja lisäpalvelut tilausvahvistuksen päivämäärän mukaan. Yrityksellä on oikeus toimittaa tilaukset ennen sovittua toimituspäivää, elleivät osapuolet ole sopineet toisin.

 

 • Tarkistusvelvollisuus. Asiakkaan kuuluu tarkastaa tuotteet, asusteet ja lisäpalvelut toimituksen yhteydessä. Jos asiakas toteaa virheen tai vian, jonka hän haluaa reklamoida, hänen on ilmoitettava kirjallisesti Yritykselle. Jos asiakas ei välittömästi ilmoita virheen tai vian Yritykselle, jonka hän toteaa tai olisi kuulunut huomata, siihen ei voi enää jälkikäteen vedota.

 

8. Takuu

 

 • Takuu. Toimituksen yhteydessä Yritys takaa, että tuotteissa, asusteissa ja lisäpalveluissa ei ole merkittäviä puutteita sekä suunnittelussa että materiaaleissa. Asusteissa takuuaika on 3 kuukautta vaihtopäivästä.

 

 • Poikkeukset. Yrityksen takuu ei kata kuluja, jotka aiheutuvat: (I) yleisestä kulumisesta, (II) varastoinnista, asennuksesta, käytöstä tai ylläpidosta, joka rikkoo Yrityksen ohjeita tai yleisiä käytäntöjä, (III) korjauksesta tai muutoksesta, jonka joku muu kuin Yritys on tehnyt (IV) muista olosuhteista, joista Yritys ei ole vastuussa.

 

 • Tiedotus. Jos asiakas toteaa virheen tuotteen takuuaikana, ja hän haluaa reklamoida tuotteen, reklamaatio on ilmoitettava Yritykselle kirjallisesti. Jos virhettä jonka asiakas havaitsee tai olisi pitänyt huomata, ei ilmoiteta välittömästi Yritykselle kirjallisesti, siihen ei voi vedota myöhemmin. Asiakkaan on annettava Yritykselle ne tiedot reklamaatiosta jota Yritys tarvitsee.

 

 • Tarkastusmenettely. Kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Yritys on saanut asiakkaalta tiedon virheestä tai puutteesta ja tarkastanut vaatimuksen, Yrityksen kuuluu ilmoittaa asiakkaalle, jos virhe tai puute liittyy takuun. Jos Yritys vaati, asiakkaan on lähetettävä virheelliset osat takaisin Yritykselle. Asiakas vastaa palautuskustannuksista ja riskeistä palautuksen yhteydessä. Yritys vastaa toimituskustannuksista ja riskeistä tuotteen palautuksessa jälleen asiakkaalle, mikäli vika tai puute liittyy takuun.

 • Korvaus. Kohtuullisen ajan sisällä, siitä kun Yritys on ilmoittanut Asiakkaalle kohdan 4 mukaan, että tuote on viallinen ja liittyy takuun, Yritys käsittelee reklamaation: (I) vaihtamalla tai korjaamalla vialliset osat tai (II) lähettämällä asiakkaalle tarvikkeet että asiakas itse voi vaihtaa tai korjata tuotteen.

 

 • Peruutus. Jos Yritys ei käsittele takuun liittyvää ongelmaa, mistä asiakas ei ole vastuussa, kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Yritys on ilmoittanut asiakkaalle 4 kohdan mukaan, ja jos virhettä ei korjata kohtuullisessa ajassa vähintään 14 päivän sisällä, asiakkaalla on oikeus peruttaa ongelman kohteena olevat tilaukset ilman varotusta ilmoittamalla tästä kirjallisesti Yritykselle. Muita oikeuksia asiakkaalla ei ole tuotteiden, asusteiden tai lisäpalvelujen liittyvissä ongelmissa kuin erityisesti mainitut kohdassa 9..

 

9. Vastuu

 

 • Vastuu. Molemmat osapuolet ovat vastuussa omista toimenpiteistä ja laiminlyönneistä sovellettavan lain ja sopimuksen mukaisten rajoitusten mukaisesti.

 

 • Tuotevastuu. Yritys on vastuussa toimitetuista tuotteista ja asusteista siinä määrin kuin vastuu on lainsäädännön mukainen. Asiakkaan on maksettava korvaus Yritykselle siltä osin kuin tuotevastuu ei kuulu Yritykselle.
  .

 • Vastuun koskevat rajoitukset. Riippumatta mahdollisista ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, Yrityksen vastuu asiakkaalle ei voi ylittää 20 % myynnistä, jonka Yritys on laskuttanut asiakkaalle kuluvan kalenterivuoden aikana. Vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos Yritys tahallaan on toiminut väärin tai erittäin huolimattomasti.

 

 • Välillinen menetys. Riippumatta mahdollisista ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, Yritys ei ole vastuussa asiakkaan menetyksestä, joka sisältää tuotannon, myynnin, voiton, ajan tai liikearvon menetystä, ellei Yritys tahallaan ole toiminut väärin tai erittäin huolimattomasti.

 

 • Force majeure.. Riippumatta mahdollisista ristiriitaisista ehdoista sopimuksessa, Yritys ei ole vastuussa asiakkaalle velvoitteista, jotka voidaan luokitella ylivoimaiseksi esteeksi. Vastuun rajoitus koskee niin kauan kuin ylivoimainen este on olemassa. Ylivoimaisena esteenä pidetään olosuhteita johon Yritys ei voi vaikuttaa ja joita ei voida ennakoita sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Esimerkkejä ylivoimaisesta esteestä ovat epätavalliset sääolosuhteet, sota, terrorismi, tulipalo, tulvat, ilkivallat ja työväen ristiriidat.

 

10. Teollis- ja tekijänoikeudet

 • Omistusoikeus.. Kaikkien tuotteiden, asusteiden ja lisäpalveluiden omistusoikeudet, ja näihin liittyvät patentit, mallit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, kuuluvat Yritykselle.

 

11. Vaitiolo

 

 • Julkaiseminen ja käyttö. Asiakkaalla ei ole oikeus siirtää, käyttää tai sallia muiden käyttää Yrityksen liikesalaisuuksia eikä muita tietoja, joita ei ole julkistettu.

 

 • Tietosuoja. Asiakkaalla ei ole oikeus hankkia, yrittää hankkia tai julkistaa Yrityksen (kohdassa 1) kuvattuja luottamuksellisia tietoja. Asiakkaan kuluu kiertää tai suojata tietoja estääkseen näiden jakamista muille vahingossa.
  .

 

 • Kesto. 1-12.2 kohdan mukaiset velvollisuudet koskee osapuolten välistä yhteistyötä, ja on voimassa ilman määräaikaa kaupan päätyttyä, riippumatta irtisanomisen syystä.

 

12. Oikeuden ja oikeuskäytännön soveltaminen

 

 • Lain soveltaminen. Osapuolten välinen kaupankäynti on kaikilta osin Tanskan lainsäädännön alainen.

 

 • Toimivalta. Mahdollisesti syntynyt riita osapuolten välisen kaupankäynnin yhteydessä ratkaistaan Tanskan tuomioistuimessa.

 

Voit tallentaa myynti- ja toimitusehdot tästä :

Comments are closed.