STANDARDS

EN 343

Sateelta suojaava vaatetus EN 343 sertifioitu vaatetus suojaa huonolta säältä, kuten sateelta, lumelta, sumulta ja maaperän kosteudelta. Vaatteen sekä saumojen vedenpitävyys (x) ja vesihöyrynläpäisy vastus (y) myös sanottu hengittävyys ovat testatut. Nämä ovat luokiteltu 1-3, joista luokka 3 on korkein taso.

EN 1186

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksessa olevat materiaalit ja tarvikkeet Tämä standardi kuvaa testimenetelmiä muovimateriaalien ja tarvikkeiden kokonaismigraation määrittämiseksi elintarvikesimulaattoreissa siten, että koeaineet upotetaan kokonaisuudessaan rasvaan elintarvikesimulaattoreissa yli 20°C:n lämpötilassa ja enemmän mutta ei yli 100°C asteessa ennalta määrätyn ajan.

EN ISO 12402

Sertifioitu suojavaatetus, henkilökohtaiset kelluntapukineet EN ISO 12402 standardin mukainen sertifioitu suojavaatetus, jossa määritellään kelluntapukineet, joiden kantavuus on vähintään 50 N, käytettäviksi suojaisilla vesillä rannan läheisyydessä, kun apu on lähellä.

EN ISO 20471

Erittäin näkyvä vaatetus EN ISO 20471 määrittelee vaatimukset suojavaatetukselle joka antaa näkyvyyttä käyttäjälle. Yhdistelmä fluoresoivaa materiaalia ja heijastava nauha on antava näkyvyyttä käyttäjälle kaikissa valaistusoloissa, sekä päivänvalossa että ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä. Standardissa suojavaatetus jaetaan kolmeen luokkaan, luku (X) osoittaa luokan, joka liittyy sekä fluoresoivan materiaalin että heijastavan nauhan pinta-alan yhdistelmänä luokiteltuna 1-3, jossa 3 on paras.

EN ISO 14116

Rajallisen tulen suojaava suojavaatetus EN ISO 14116 standardin mukaisesti sertifioitu suojavaatetus suojaa käyttäjää lyhyelle ja tilapäiselle kipinöiden altistukselle. Jos liekkikosketus aiheuttaa reiän vaatetukseen, materiaali ei jatka palamista altistuksen jälkeen. On välttämätöntä, että käyttäjä käyttää kokohaalaria tai kaksiosaista pukua joka on suljettuja koko työn ajan.

EN 1149-5

Suojavaatetus jolla sähköstaattiset ominaisuudet Suojavaatetus sertifioitu EN 1149-5 mukaisesti. Näiden tarkoitus on estää sähköstaattisia purkauksia sekä näiden aiheuttamien kipinöiden ehkäisemistä jotka voivat aiheuttaa tulipalon ja/tai räjähdyksen.

EN ISO 11612

Kuumudelta ja liekkikosketukselta suojaava vaatetus EN ISO 11612 määrittelee vaatimukset suojavaatetukselle joka suojaa lyhyeltä liekkikosketukselta. CE-merkintä osoittaa miten vaatetus on sertifioitu-Mitä korkeampi taso sen parempi. On välttämätöntä, että käyttäjä käyttää kokohaalaria tai kaksiosaista pukua joka on suljettuja koko työn ajan.

EN 13034

Suojaus nestemäisiä kemikaaleja vastaan
EN 13034 määrittelee vaatimukset suojavaatetukselle joka antaa rajallisen suojan nestemäisiä kemikaaleja vastaan. Yksiosaisen suojapuvun pinta on roisketestattu ja sen tehtävä on suojata käyttäjää pienen kemikaalisuihkun tai roiskeen altistukselle.

EN 14605

Suojavaatetus nestemäisiä kemikaaleja vastaan Suojavaatetus, sertifioitu standardi EN 14605 mukaisesti. Suorituskykyvaatimukset kemikaalinsuojavaatteille, joiden liitokset ovat nestetiiviit (tyypin 3) tai roisketiiviit (tyypin 4) mukaan, lukien vain osia vartalosta suojaavat tuotteet, (tyypit PB [3] ja PB [4]).

EN ISO 11611

Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin Suojavaatetus, joka on sertifioitu EN ISO 11611-standardin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että vaatetus on tarkoitettu suojaamaan roiskeilta (pieniltä sulan roiskeilta), lyhytaikaiselta liekinkosketukselta, valokaaren lämpösäteillyltä hitsauksessa ja niiden liittyvien prosessien vaaralta, ja minimoida oikosulun sähköiskun vaaraa, sekä tilapäisen kosketuksen vaaralta n. 100 V d. c. jännitteellisiin sähköjohtimiin normaaleissa hitsaustiloissa. On välttämätöntä, että käyttäjä käyttää kokohaalaria tai kaksiosaista pukua joka on suljettuja koko työn ajan.

IEC 61482-2

Suojavaatetus joka suojaa valokaaren (ARC) termisiltä vaaroilta Työvaatetus on sertifioitu IEC 61482-2 mukaisesti. Luokka 1 tarkoittaa, että materiaali ja vaatetus on testattu noin sanotussa boxtestissä 0,5 sekuntia 4 kA:n altistukselle, Luokka 2 tarkoittaa että sekä materiaali että vaatetus on testattu 0,5 sekuntia 7 kA:n altistukselle. On välttämätöntä, että käyttäjä käyttää kokohaalaria tai kaksiosaista pukua joka on suljettuja koko työn ajan.

RIS-3279-TOM (GO/RT 3279)

Erittäin näkyvä vaatetus rautatieteollisuuden työntekijöille Suojavaatetus sertifioitu RIS 3279 TOM ISS1 (GO/RT) standardin mukaisesti varmistaa että rautatieteollisuuden käyttäjät radalla tai sen läheisyydessä ovat näkyviä junille tai muulle nopeasti lähestyvälle liikenteelle. Tämä standardi koskee Iso-Britanniassa olevaa rautatieteollisuutta.

Comments are closed.