IEC 61482-2

CERTIFICERET TIL LYSBUER , IEC 61482-2

Det anbefales at bruge lysbuetestet beskyttelsesbeklædning, når der er risikofor kontakt med lysbuer, f.eks. ved eftersyn af udstyr på fordelingsanlæg, strømtavler uden lysbuesikring eller ved arbejde på højspændingsanlæg. Hvilken beskyttelse skal tøjet yde ved en lysbueeksplosion?

Under en lysbueeksplosion rammes stoffet af plasmaskyer, flammer, stråling og metalsprøjt fra elektroderne. Når dette sker, skal materialet yde tilstrækkelig isolation for at forhindre andengradsforbrændinger. Et effektivt materiale, der anvendes i lysbuebeskyttende tøj, skal skærme mod flammen og metalsprøjt samt isolere fra den intense varme. Uheld med lysbuer tegner sig for ca. 40 % af alle el-ulykker. Lysbuen kan nå en temperatur på flere tusinde grader. Brandbart materiale tæt på lysbuen antændes derfor nemt og kan forvolde brand. Alt vores tøj markeret med IEC 61481-2 eller EN 61482-1-2. Det er certificeret og godkendt i henhold til disse standarder og yder derfor med garanti den nødvendige beskyttelse.

Tøjet skal dække hele kroppen. F.eks. skal jakker og bukser bruges sammen med andet personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder hjelm med beskyttelsesvisir, beskyttelseshandsker og sikkerhedsfodtøj (støvler) for at sikre det korrekte beskyttelsesniveau. Der er særlige krav til udformningen af PPE. Lagdeling er meget vigtigt, dvs. at brandhæmmende undertøj under det lysbuebeskyttendetøj øger sikkerheden. Dette tøj tilhører PPE-kategori III i henhold til direktivet om personlige værnemidler. Tøjet kontrolleres årligt af et bemyndiget organ.

Comments are closed.