STANDARDS

EN 343

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot regn Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN 343 beskyttelse mot nedbør som regn eller snø, tåke og jordfuktighet. Bekledningen og sømmene er testet for vannntettheten (x) men også vannndamp-gjennomtrengelighet, også kalt pustbarhet (y). Disse verdier går fra 1-3, hvor 3 er det høyeste.

EN 1186

Materialer og gjenstander i kontakt med matvarer Denne standard beskriver prøvingsmetoder til bestemmelse av total migrasjon fra plastmaterialer og gjenstander til fettholdige matvaresimulanter ved total neddypping av testelementer i fettholdige matvaresimulanter ved temperaturer over 20°C og opp til, men ikke inklusiv 100°C i utvalgte tidsintervaller.

EN ISO 12402

Sertifisert arbeidstøy for personlig flyteutstyr Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN ISO 12402, som spesifiserer sikkerhetskrav til redningsvest med en flyteevne på mer enn 50 N til bruk i lukket farvann med hjelp og redning i nærheten.

EN ISO 20471

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse
og høy synlighet
Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN ISO 20471, som spesifiserer kravene til høy synlighet. Kombinasjonen av fluoriserende materiale med reflekterende tape skal gi synlighet av brukeren i alle lysforhold, såvel i dagslys som under belysning av frontlykter i mørket. Tallet (x) ut for piktogrammet indikerer hvilken klasse som er relatert til overflaten av både fluoriserende og det reflekterende materialet. Klassifiseringen går fra 1-3, hvor 3 er det høyeste.

EN ISO 14116

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot flammer Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN ISO 14116 med begrenset flammespredning. Hvis bekledningen blir utsatt for ild, og det blir et hull, slutter materialet å brenne etter eksponeringen (eller utsettelsen). Det er nødvendig å bruke en heldrakt eller en to-delt drakt samt at bekledningen er lukket på alle steder for beskyttelse.

EN 1149-5

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse
mot elektrisk utladning
Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN 1149-5. Det betyr at bekledningen er designet for å tåle elektriske ladninger for å forhindre gnister, som igjen kan forårsake brann og / eller eksplosjon.

EN ISO 11612

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot varme og ild Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN ISO 11612, som beskytter mot kortvarig kontakt med flamme. CE-merket i bekledningen angir hvordan tøyet er sertifisert-Jo høyere nivå, dess bedre. Det er nødvendig å bruke en heldrakt eller en to-delt drakt samt at bekledningen er lukket på alle steder for beskyttelse.

EN 13034

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot flytende kjemikalier Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN 13034, som yter begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier. Bekledningen er spraytestet på en heldrakt og er designet for å beskytte brukeren mot en tåke av kjemikalier.

EN 14605

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot flytende kjemikalier Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN 14605. Ytelseskrav til drakter med væsketette (type 3) eller spraytette (type 4) samlinger, inklusive bekledningsstykker, som kun gir beskyttelse til deler av kroppen (type PB (3) og PB (4)).

EN ISO 11611

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot sveising og lignende prosesser Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til EN ISO 11611. Det betyr at bekledningen er beregnet til å beskytte mot sprut (liten sprut av smeltet metal), kort kontakttid med flammer, strålingsvarme fra en elektrisk lysbue som brukes til sveising og lignende prosesser og minimerer muligheten for elektrisk støt ved kortslutning, utilsiktet kontakt med levende elektriske ledere ved spenninger opp til ca. 100 V d. c. under normale sveisebetingelser. Det er nødvendig å bruke en heldrakt eller en to-delt drakt samt at bekledningen er lukket på alle steder for beskyttelse.

IEC 61482-2

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse mot termisk fare fra en elektrisk lysbue (ARC) Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til IEC 61482-2. Klasse 1 betyr, at materialet og bekledningen er testet i henhold til box-test med en eksponering på 4 kA i 0,5 sek. Klasse 2 betyr at materialet og bekledningen er testet i henhold til box-test med en eksponering på 7 kA i 0,5 sek. Det er nødvendig å bruke en heldrakt eller en to-delt drakt samt at bekledningen er lukket på alle steder for beskyttelse.

RIS-3279-TOM (GO/RT 3279)

Sertifisert arbeidstøy for beskyttelse av høy synlighet for jernbanearbeidere Beskyttelsesbekledning sertifisert i henhold til RIS 3279 TOM ISS1 (GO/RT), som sikrer at jernbanearbeidere på eller nær banen er tilstrekkelig synlige for tog, som nærmer seg hurtig eller annen trafikk. Denne standard er kun gjeldende for jernbanesektoren i Storbritannia.

Comments are closed.