STANDARDS

EN 343

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod regn Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 343 beskyttelse mod nedbør som regn eller sne, tåge og jord fugtighed. Beklædningen og sømmene er testet for vandtætheden (x) men også vanddampgennemtrængelighed, også kaldet åndbarhed (y). Disse værdier går fra 1-3, hvor 3 er det højeste.

EN 1186

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Denne standard beskriver prøvningsmetoder til Denne standard beskriver prøvningsmetoder til bestemmelse af total migration fra plastmaterialer og genstande til fedtholdige fødevaresimulanter ved total neddypning af prøvningsemner i fedtholdige fødevaresimulanter ved temperaturer over 20°C og op til, men ikke inklusiv 100°C i udvalgte tidsintervaller.

EN ISO 12402

Materialer og genstande i kontakt med fødevarer Denne standard beskriver prøvningsmetoder til Denne standard beskriver prøvningsmetoder til bestemmelse af total migration fra plastmaterialer og genstande til fedtholdige fødevaresimulanter ved total neddypning af prøvningsemner i fedtholdige fødevaresimulanter ved temperaturer over 20°C og op til, men ikke inklusiv 100°C i udvalgte tidsintervaller.

EN ISO 20471

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse af høj synlighed Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 20471, der specificerer kravene til høj synlighed. Kombinationen af fluorescerende materiale med reflekterende tape skal give synligheden af brugeren i alle lysforhold, såvel i dagslys som under belysning af forlygter i mørke. Tallet (x) ud for piktogrammet indikerer hvilken klasse, der er relateret til overfladen af både fluorescerende og det reflekterende materiale. Klassificeringen går fra 1-3, hvor 3 er det højeste.

EN ISO 14116

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod flammer Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 14116 med begrænset flammespredning. Hvis beklædningerne bliver udsat for ild, kan der være et hul, men materialet fortsætter ikke med at brænde efter eksponeringen (eller udsættelsen). Det er nødvendigt at bruge en heldragt eller en to-delt dragt samt at beklædningen er lukket på alle tidspunkter for beskyttelse.

EN 1149-5

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod elektrostatiske afladning Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 1149-5. Det betyder, at beklædningen er designet til at opfylde elektrostatiske ladninger for at forhindre frembringelsen af gnister, der kan forårsage brand og / eller eksplosion.

EN ISO 11612

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod varme og ild Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11612, som beskytter mod kort kontakt med en flamme. CE-mærket i beklædningen angiver, hvordan tøjet er certificeret-jo højere niveau, des bedre. Det er nødvendigt at bruge en heldragt eller en to-delt dragt samt at beklædningen er lukket på alle tidspunkter for beskyttelse.

EN 13034

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod flydende kemikalier Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 13034, som yder en begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier. Beklædningen er spraytestet på en heldragt og er designet til at beskytte brugeren mod en tåge af kemikalier.

EN 14605

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod flydende kemikalier Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN 14605. Ydeevnekrav til dragter med væsketætte (type 3) eller spraytætte (type 4) samlinger, inklusive beklædningsstykker, som kun giver beskyttelse til dele af kroppen (type PB [3] and PB [4]).

EN ISO 11611

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod svejsning og lignende processer Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til EN ISO 11611. Det betyder, at beklædningen er beregnet til at beskytte mod stænk (små stænk af smeltet metal), kort kontakttid med flamme, strålingsvarme fra en elektrisk lysbue, der anvendes til svejsning og allierede processer, og minimerer muligheden for elektrisk stød ved kortslutning, utilsigtet kontakt med levende elektriske ledere ved spændinger op til ca. 100 V d. c. under normale svejsebetingelser. Det er nødvendigt at bruge en heldragt eller en to-delt dragt samt at beklædningen er lukket på alle tidspunkter for beskyttelse.

IEC 61482-2

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse mod termiske fare fra en elektrisk lysbue (ARC)
Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til IEC 61482-2. Klasse 1 betyder, at materialet og beklædningen er testet i henhold box test med en eksponering på 4 kA i 0,5 sek. Klasse 2 betyder, at materialet og beklædningen er testet i henhold box test med en eksponering på 7 kA i 0,5 sek.
Det er nødvendigt at bruge en heldragt eller en to-delt dragt samt at beklædningen er lukket på alle tidspunkter for beskyttelse.

RIS-3279-TOM (GO/RT 3279)

Certificeret arbejdstøj til beskyttelse af høj synlighed for jernbanearbejdere
Beskyttelsesbeklædning certificeret i henhold til RIS 3279 TOM ISS1 (GO/RT), der sikrer
jernbanearbejdere på eller nær banen er tilstrækkelig synlige for tog, der nærmer sig hastigt eller anden trafik. Denne standard er
kun gældende for jernbanesektoren i
Storbritannien.

Comments are closed.