Code of conduct

This post is also available in: da en de nl fi

Code of Conduct är de riktlinjer vi har i vårt företag som beskriver vårt ansvar och gällande praxis för våra anställda och vår organisation. Detta styr också vilka krav vi ställer på våra leverantörer vad gäller sociala, etiska och miljömässiga förhållningssätt. Lyngsoe Rainwear kräver att alla leverantörer som producerar Lyngsoes produkter uppfyller och accepterar vår Code of Conduct. För våra partners säkerställer vår Code of Conduct att Lyngsoe Rainwear arbetar både för mänskliga rättigheter och personalens rättigheter i enlighet med internationella regler.

Kommentarer inaktiverade.