EN 13034

EN 13034

Certifierade och godkända skyddskläder som ger ett begränsat skydd mot flytande kemikalier. Lämpliga för arbete i miljöer där det kan finnas risk för stänk av kemikalier, dvs exponering av kemikaliedimma och där ett fullständigt skydd mot kemikaliegenomträngning ej krävs.

Observera: För att ett EN 13034 certifierat plagg ska ha ett fullgott skydd måste plagget efter tvätt värmebehandlas.

Kommentarer inaktiverade.