EN ISO 20471

EN ISO 20471 är en internationell standard, som ersätter EN 471.

Plagg med hög synlighet har en fluorescerande yta av reflekterande material, där kraven för certifieringen är indelade i tre olika klasser. Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen. För att uppnå klass 3 ska den totala ytan av det fluorescerande materialet vara minst 0,8 m². Plagg godkända enligt klass 1 eller 2 kan nu kombineras för att uppnå klass 3. Godkända kombinationer kommer att anges i CE-märkningen på plagg med hög synlighet från Lyngsøe Rainwear.

Den nya standarden har en ny symbol med endast en siffra som anger klassen för hög synlighet. I den nya standarden måste alla reflexband uppnå kategori 2. Den nya standarden kräver också, att plagg med hög synlighet ska genomgå testerna efter tvätt. Det förbättrar säkerheten och säkerställer, att användaren har samma skydd före och efter att plagget tvättats.

Tre fluorescerande färger med hög synlighet, gul, orange och röd, uppfyller de stränga kraven enligt EN ISO 20471. Kontrastfärgen kan vara vilken som helst, förutsatt att den godkänts enligt EN ISO 20471 och att tyget som ger hög synlighet, efter tvätt inte läcker eller har försvagats.

Kommentarer inaktiverade.