STANDARDS

EN 343

Certifierade skyddskläder för skydd mot regn Skyddskläder certifierade enligt EN 343 skyddar mot nederbörd så som regn, snö, dimma och fukt från mark. Plagg och sömmar är testade för vattengenomträngning (X) men också för genomträngning av vattenånga, även kallat andasvärde (Y). Dessa värden anges i en skala från 1-3 där 3 är det högsta värdet.

EN 1186

Material och produkter i kontakt med livsmedel Denna standard beskriver testmetoder för att bestämma total migration från plastmaterial och föremål i livsmedelssimulatorer genom en total nedsänkning av testämnen i fett i livsmedelssimulatorer vid temperaturer över 20°C och mer, men inte över 100°C i valda tidsintervaller.

EN ISO 12402

Certifierade arbetskläder för personlig flytutrustning Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 12402, anger säkerhetskrav för flytplagg med en flytförmåga på minst 50 N för användning i skyddade vatten med närhet till hjälp och räddning.

EN ISO 20471

Certifierade plagg som skyddar för att ge hög synlighet Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 20471 anger krav på hög synlighet. Kombinationen av fluorescerande material och reflexband ska åstadkomma synlighet för användaren i alla ljusförhållanden, såväl i dagsljus som strålkastarbelysning i mörker. Siffran (X) intill symbolen anger den klass vilken är relaterad till ytan av både den fluorescerande och det reflekterande materialet. Klassificeringen är indelad i 3 klasser där 3 är det högsta värdet.

EN ISO 14116

Certifierade plagg för skydd mot flamma Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 14116 skyddar mot begränsad flamspridning. Om ytan utsätts för en begränsad låga kan det uppstå ett hål, men materialet fortsätter inte att brinna efter exponeringen. Det är nödvändigt att användaren använder en helkroppsdräkt alternativt en tvådelad dräkt som är tillsluten under hela arbetstillfället.

EN 1149-5

Certifierade skyddskläder för att skydda mot elektrostatiska urladdningar Skyddskläder certifierade enligt EN 1149-5. Det betyder att skyddskläderna har utformats för att förhindra elektrostatiska urladdningar och därmed minska risken för gnistbildning som kan orsaka brand och/eller explosion.

EN ISO 11612

Certifierade skyddskläder som skyddar mot hetta och flamma Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 11612, som skyddar mot kortvarig flamkontakt. CE-märkningen i plagget anger hur plagget certifierats-Ju högre nivå, desto bättre. Det är nödvändigt att användaren använder en helkroppsdräkt alternativt en tvådelad dräkt som är tillsluten under hela arbetstillfället.

EN 13034

Certifierade skyddskläder för skydd mot kemikalier i vätskeform Skyddskläder certifierade enligt EN 13034 ger ett begränsat skydd mot flytande kemikalier. Plaggets yta har spraytestats på en helkroppsdräkt och är framtagen för att skydda användaren mot kemikaliedimma.

EN 14605

Certifierade skyddskläder för skydd mot flytande kemikalier Skyddskläder certifierade enligt EN 14605. Prestandakrav för dräkter med vätsketäta (typ 3) eller stänktäta (typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4]).

EN ISO 11611

Skyddskläder som används vid svetsning eller liknande processer Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 11611. Det innebär att skyddskläderna skyddar mot stänk (små stänk av smält metall), kortvarig flamkontakt, strålningsvärme från elektrisk ljusbåge vid svetsning eller liknande arbeten och minimerar risken för elektriska stötar vid kortslutning, genom kortvarig tillfällig kontakt med elektriska ledningar vid spänningar, upp till ca. 100 V d. c, under normala svetsförhållanden. Det är nödvändigt att användaren använder en helkroppsdräkt alternativt en tvådelad dräkt, som är tillsluten under hela arbetstillfället.

IEC 61482-2

Certifierade skyddskläder för skydd mot termisk fara orsakad av elektrisk ljusbåge (ARC) Skyddskläder certifierade enligt IEC 61482-2. Klass 1 innebär att materialet och plagget testats i en så kallad boxtest med en exponering av 4 kA i 0,5 sek. Klass 2 innebär att materialet och plagget har testats med en exponering av 7 kA i 0,5 sek. Det är nödvändigt att användare använder en helkroppsdräkt alternativt en tvådelad dräkt som är tillsluten under hela arbetstillfället.

RIS-3279-TOM (GO/RT 3279)

Certifierade skyddskläder som skyddar för att ge hög synlighet för järnvägspersonal Skyddskläder certifierade enligt RIS 3279 TOM ISS1 (GO/RT) säkerställer att järnvägspersonal på eller nära banan är synliga för tåg eller annan trafik som närmar sig snabbt. Denna standard gäller enbart för järnvägsindustrin i torbritannien.

Kommentarer inaktiverade.